این وب سایت دارای مطالبی در مورد دخانیات و ادوات وابسته می باشد و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بازدیدکننده باید بالای ۱۸ سال باشند.

طرح حمایت از کسب و کار ها در انجمن پیپ ایران

در این مقاله می خوانید :

طرح حمایت از کسب و کار های آسیب دیده توسط انجمن پیپ ایران

طرح دو روزه حمایت از کسب و کار ها

ماسترو رحیمی در صفحه اینستاگرامشون در حال درج استوری های تبلیغاتی رایگان

جهت کسب کار ها و حمایت از

اعضای انجمن پیپ ایران هستند

درخواست خود را برای تلگرام ۰۹۳۵۲۲۰۰۰۷۷ ارسال نمایید .

https://www.instagram.com/mastro.rahimi

ماسترو رحیمی مدیریت انجمن پیپ ایران و اولین طراح و سازنده پیپ در ایران

حامی هنرمندان و موسیقی خیابانی و حمایت از کسب و کار های آسیب دیده از کرونا