استفاده از ماسک

56 / 100 امتیاز سئو

😷ورود به پاسارگاد تاباک
فقط
با ماسک از ۱۵ تیرماه
🙏همزمان در صورت درخواست شما تب سنجی هم انجام می شود

دیدگاهتان را بنویسید